Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Konvertering til bygas

Ønsker du at konvertere til bygas?

Bygas er billigere end proces-el og det kan derfor være en fordel at konvertere. Aalborg Energicenter A/S kan rådgive herom.

VIl du vide mere om bygas?

En blandning mellem naturgas og luft. Bygassen indeholder ikke kulilte og er derfor ikke farlig at indånde herudover er bygassen luftfri. Aalborg Gas er levenrandør for bygas. Du kan læse mere om bygas på deres side.

Taksten for bygas er at finde her.

Genveje
Emner om energicenter aalborg