Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Nyt vandværk i Lundby Krat

I juni 2015 begynder Aalborg Forsyning, Vand A/S på at etablere en ny kildeplads og et nyt vandværk i Lundby Krat. Vandværket og kildepladsen skal levere vand til beboere og erhverv i det østlige Aalborg. Besøgende i Lundby Krat kan komme til at opleve gener ved byggeriet.

Fra 2005 til 2013 foretog Aalborg Forsyning, Vand A/S en lang række undersøgelser af vandkvaliteten og naturforholdene i Lundby Krat. Undersøgelserne ligger til grund for kommunens tilladelse til at indvinde op til 1 mio. m3 vand om året – svarende til vandforbruget i 10.000 husholdninger.

Drikkevandet skal hentes op fra 4 indvindingsboringer i en dybde på mellem 50 og 70 meter fra kalken under Lundby Krat. Vandet vil herfra blive pumpet til det nye vandværk og derefter videre ud til forbrugerne. Det nye vandværk forventes at være klar til brug i 2017.

”Forsyningssikkerheden i det østlige Aalborg bliver væsentligt forbedret, når vi etablerer det nye vandværk i Lundby Krat – og oveni giver en placering af kildepladsen i skovarealerne rigtig god beskyttelse mod forurening af grundvandet. Så beboerne i det østlige Aalborg og herunder også det fremtidige universitetshospital kan også i fremtiden være helt trygge ved at drikke vandet direkte fra hanen, for det bliver drikkevand af højeste kvalitet, som vi pumper op i Lundby Krat”, fortæller Klaus Kolind-Hansen.

I Aalborg Kommune glæder stadsgartner Kirsten Lund Andersen sig også over projektet: ”Kommunens naturperle – Lundby Bakker og Krat – får med det nye vandværk yderligere en dimension. Fremover vil området levere både dejlig natur og rekreation samt rent drikkevand til borgerne i Aalborg”.

Tidsplan for opbygning af vandværket

I løbet af juni 2015 bliver etableringen af ledningsanlæg og borehuse igangsat. Der vil derfor fra juni og frem til, at ledninger og borehuse er etableret, være kørsel med materialer og entreprenøraktivitet på og ved vejen gennem området.

”Når vi begynder at etablere ledningsanlægget, borehusene og efterfølgende selve vandværket, vil de, der besøger Lundby Krat, opleve gener fra tid til anden. Det kan vi desværre ikke undgå, men resultatet af arbejdet er så vigtigt, at vi håber på forståelse. Vandværket og kildepladsen vil nemlig sikre rent drikkevand til forbrugere i det østlige Aalborg i mange år fremover”, siger direktør Klaus Kolind-Hansen fra Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Midt i juni går det indledende arbejde med beskæring i gang. Hundeskoven i den nordøstlige del af Lundby Krat vil være lukket for løse hunde, ligesom adgangsvejen til Krathuset og den primitive lejrplads/shelters helt eller delvist vil være lukket fra den 1. august til 1. november 2015.

”Mange er rigtig glade for at bruge de forskellige muligheder, Lundby Krat byder på, så mens anlægsarbejdet pågår og den nuværende hundeskov er lukket, vil den nærliggende fårefold midlertidigt være åben for hundeluftning uden snor. Krathuset og den primitive lejrplads kan stadig nås ved at tage vejen gennem skoven fra Festpladsen, og som alternativ er man mere end velkommen til at benytte de nyetablerede bål- og grillepladser på Festpladsen”, fortæller stadsgartner Kirsten Lund Andersen fra By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du klikke ind på www.aalborgforsyning.dk/lundbykrat eller kontakte:

  • Direktør Klaus Kolind-Hansen på tlf. 7743 9101
  • Stadsgartner Kirsten Lund Andersen på tlf. 9931  2250
  • Kommunikationsmedarbejder Marianne Jensen på tlf. 2519 9481
Genveje
Emner om aktuelt