Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Varme

Indvielse af Nørre Uttrup Varmecentral

Varme til alle fjernvarmeforbrugere i Aalborg Kommune på selv den koldeste vinterdag er en af Aalborg Forsyning, Varmes vigtigste målsætninger. En ny reservevarmecentral - Nørre Uttrup Varmecentral - indvies derfor den 28. november 2013 kl. 14.00. Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet på Teglvænget 12 i Nørre Uttrup, hvor varmecentralen ligger.

Til daglig distribuerer Aalborg Forsyning, Varme fjernvarme fra de primære leverandører i Aalborg Kommune - affaldsvarme fra Reno-Nord, og overskudsvarme fra Aalborg Portlands cementproduktion. I selve fyringssæsonen kommer den væsentlige del af varmen fra Nordjyllandsværket, som er ejet af Vattenfall.

"Den nye varmecentral sikrer, at vi kan leve op til vores målsætning om høj forsyningssikkerhed. Med andre ord sikrer centralen, at over 150.000 borgere også har varme, når der sker større eller mindre nedbrud hos de primære leverandører", siger rådmand Tommy Eggers.

Aalborg Forsyning, Varme har nu i alt 9 større og mindre reservecentraler. Nørre Uttrup Varmecentral erstatter en ældre varmecentral på Vikingvej og består af tre kedler, der tilsammen kan forsyne ca. 7.500 parcelhuse med varme og varmt brugsvand på en kold vinterdag.

Centralen kan anvende naturgas, gasolie og bioolie som brændsel. Den er driftsklar på naturgas nu og med bioolie i begyndelsen af det nye år.

"Miljømæssigt giver den nye central fordele i form af bedre virkningsgrader på kedlerne. Derudover er udledning mindre, idet der i stedet for fyringsgasolie anvendes enten naturgas eller bioolie som brændsel. Ved den gennemsnitlige driftstid på centralen er der alene på CO2-regnskabet en fordel fra fyringsgasolie til naturgas på ca. 900  tons CO2 om året", forklarer Tommy Eggers.

Driftsøkonomien og muligheden for at skaffe bioolie er afgørende for, om det er en fordel at anvende naturgas eller bioolie.

Yderligere oplysninger og kommentarer fås hos rådmand Tommy Eggers på tlf. 9931 9401 eller varmeforsyningschef Flemming Mostrup Kielgast på tlf. 9931 4801.

Fakta om varmecentralen

Effekt:  3 x 25 MJ/S
Projektering af bygning:  Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll Ingeniørfirmaet Niras A/S
Projektering og tilsyn af kedelinstallationer: Aalborg Forsyning, Varme
Projektering og tilsyn af rør- og elinstallationer: Aalborg Forsyning, Varme
Programmering af PLC-er: Aalborg Forsyning, Varme
Byggeledelse og sikkerhedskoordinering: Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll 
Bygning opført i hovedentreprise: TL Byg A/S
Kedelleverance i hovedentreprise: Varmodan A/S
Maskin- og elinstalltioner i hovedentreprise: TL Byg A/S
Olietank (600 m3) bygherreleverance: F.W. Rørteknik A/S
Samlet pris: 59 mio. kr.

 

 

Genveje
Emner om aktuelt