Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Varme

Vejen banet for udvidelse af central fjernvarme til omegnsbyer

Byrådet i Aalborg Kommune har vedtaget en økonomisk model og tidsplan for udvidelse af den centrale fjernvarmeforsyning til ca. 20 omegnsbyer over de kommende år. Den første by, der får tilbuddet er Sulsted.

Aalborg Byråd har på sit møde den 16. december 2013 godkendt en model for udvidelse af fjernvarmeforsyningen fra det centrale område i Aalborg til ca. 20 omegnsbyer. Der er tale om byer, hvor boligen eller erhvervsbyggeriet i dag bliver opvarmet med fjernvarme fra decentrale fjernvarmeselskaber eller individuelt med naturgas eller olie mv. De økonomiske vilkår for tilslutningen og prioriteringen af byerne er fastlagt i modellen.

"Vi oplever en meget stor interesse for at blive tilsluttet til det centrale fjernvarmeområde. Aalborg Forsyning, Varme er jo et af landets billigste varmeforsyningsselskaber, og mange borgere vil gerne have del i den høje varmekomfort og store forsyningssikkerhed," siger rådmand for Forsyningsvirksomhederne, Tommy Eggers.

De økonomiske vilkår

Når prisen for tilslutning til den centrale fjernvarmenet skal beregnes, er der flere forhold, der spiller ind. Beregning af prisen sker på baggrund af lovgivningen på området, der blandt andet har til formål at sikre, at eksisterende fjernvarmekunder ikke betaler for udvidelsen af systemet til omkringliggende byer.

Prisen er dernæst afhængig af afstanden til Aalborg - det vil sige, at længden på de nødvendige fjernvarmledninger har indflydelse på prisen.

Endelig er prisen afhængig af byens størrelse og dermed hvor mange, der kan tilsluttes den samme forsyningsledning. Prisen i Sulsted vil derfor ikke nødvendigvis være den samme pris som prisen i eksempelvis Nørholm - men prisen bliver beregnet individuelt for hver enkelt by.

Prioritering af byerne

Udvidelsen af fjernvarmeforsyningen vil ske i fire korridorer (nord, sydøst, syd og syd-vest). Byrådet har besluttet, at der startes med den nordlige korridor, idet Aalborg Forsyning, Varme med udgangen af 2013 har etableret en ny varmetransmissionsledning til Tylstrup. Derfor er det naturligt at tilbyde borgere i byerne langs med ledningen - herunder Sulsted, Hostrup og Ajstrup - mulighed for tilslutning. Efter færdiggørelsen af nordkorridoren fortsættes med områderne mod sydøst, syd og sydvest.

Når minimum 50 % i de pågældende byer har takket ja til fjernvarme fra det centrale forsyningsområde, vil projekterne blive igangsat.

"Aalborg Forsyning, Varme vil arbejde på, at alle byer i de fire korridorer vil få tilbud om tilslutning til fjernvarmesystemet inden for de kommende fem år. Men udbygningen af systemet vil selvfølgelig afhænge af, om de nødvendige tilslutninger til systemet opnås," forklarer Tommy Eggers.

Yderligere information

Yderligere information om projektet findes på aalborgforsyning.dk/varme.

For yderligere kommentarer kan rådmand Lasse P. N. Olsen kontaktes på tlf. 9931 9401 eller varmeforsyningschef Flemming Mostrup Kielgast på tlf. 9931 4801.

Genveje
Emner om aktuelt