Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Vi giver det lokale erhvervsliv en hjælpende hånd

18. marts 2020

Aalborg Forsyning står klar til at hjælpe vores lokale erhvervsliv. Det er vigtigt, at erhvervslivet holdes i gang, og derfor har Aalborg Forsyning iværksat nogle tiltag for at understøtte erhvervslivet. I det omfang det er muligt, vil Aalborg Forsyning fremrykke betalingerne. 

Hvis du som leverandør ønsker det, betyder det:

  • At vi fremrykker de allerede behandlede fakturaer, som har forfaldsdato til og med ultimo april 2020, og forfaldsdato på fremtidige fakturaer sættes til pågældende dato for at opnå hurtigere flow af betalinger
  • At alle nye fakturaer, der indgår til Aalborg Forsyning, betales hurtigst muligt, når de er godkendt og bogført 
  • At vi undersøger mulighederne for at fremrykke allerede bogførte betalinger 


Tiltaget kommer i forlængelse af, at vores ejere - Aalborg Kommune - har besluttet sig for at gøre det samme for kommunens leverandører. Det er en ekstraordinær situation, som vi befinder os i - også for vores leverandører. Derfor må vi fremrykke betalingerne på de områder, hvor vi rent faktisk kan gøre en forskel.

Hvis du som leverandør ønsker at rykke betalingerne frem, har du mulighed for at kontakte os på finansteam@aalborgforsyning.dk.

Genveje
Emner om aktuelt