Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Forsyning lukker delvist

Hold dig opdateret på vores drift under situationen med coronavirus

Opdateret 30. marts 2020 

Vi har fulgt regeringens anvisninger og sender derfor løbende medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Vi opretholder nødberedskab. Det betyder, at vi leverer rent drikkevand, varme og gas, som vi plejer.

Vi beklager ulejligheden og eventuelle gener, men vi håber samtidig på alles forståelse i denne usædvanlige situation.

Ofte stillede spørgsmål og svar lige nu 

Personlig betjening

Vi har sendt vores administrative medarbejdere hjem, så de kan arbejde hjemmefra. Det er en uvant situation for os alle, men du kan regne med, at vi gør vores allerbedste for at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Det vil være en stor hjælp til os, hvis du vil gøre følgende:

Ikke-akutte situationer 

 • Skriv til os på mail eller på chatten, hvis du har problemer med dit affald, vand, varme, gas, kloak, regninger eller lignende.

  Mailadresser:
  Kundeservice@aalborgforsyning.dk (regning, forbrug etc.) 
  Renovation@aalborgforsyning.dk 
  Vand@aalborgforsyning.dk
  Varme@aalborgforsyning.dk 
  Gas@aalborgforsyning.dk 
  Kloak@aalborgforsyning.dk
  Energicenter@aalborgforsyning.dk (tilskud, energioptimering etc.)  


Akutte situationer 

 • Gasudslip, gaslugt, mangel på vand, mangel på varme og lignende håndteres på tlf. 9931 1999. Vi har vagter på døgnet rundt, som tager sig af brud.  
 • Akutte affaldsproblemer håndteres på  tlf. 9931 4955 på hverdage mellem 08.00 og 12.00.
 • Øvrige akutte situationer håndteres på tlf. 9982 8298 på hverdage mellem 08.00 og 15.00.


Der er ikke mulighed for personlig betjening på vores lokationer.

Meld flytning, ombytning af container, bestilling af affaldsposer mv.

Du kan stadig, når det passer dig, melde flytning, indtaste din måleraflæsning mv. online her på vores hjemmeside. Det eneste vi ikke kan klare pga. smittefare er ombytning og levering af containere, poser, låse osv. samt afhentning af større affald. 

Genbrugspladser

Åbningstider fra 31. marts 2020 for private på genbrugspladserne

Følgende pladser holder åbent alle hverdage kl. 12-18 og i weekend og helligdage kl. 10-18:

 • Storvorde
 • Gandrup
 • Nibe
 • Hou

Følgende pladser holder åbent alle hverdage kl. 12-20 og i weekend og helligdage kl. 10-20

 • Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
 • Over Kæret (ingen haveaffald – Benyt Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Det samme gælder for erhverv efter kl. 12.00)
 • Sundsholmen (ingen haveaffald – Benyt Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Det samme gælder for erhverv efter kl. 12.00)

Er du i tvivl om sortering på pladsen, opfordrer vi til, at du benytter ’Rest efter sortering’, for at besøget bliver afviklet så smidigt som muligt.

Det er pt. ikke muligt at afhente kompost eller aflevere ting til direkte genbrug (humanitære formål) – gem det i stedet lidt endnu.

Undgå kø - se status fra pladserne

Har du haveaffald?

Har du allerede pakket din trailer, skal du være særlig opmærksom på, at der kun modtages haveaffald på følgende pladser af hensyn til pladsens størrelse og trafikafvikling:

 • Storvorde
 • Gandrup
 • Nibe
 • Hou
 • Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
  Rørdalsvej 111, 9220
  Aalborg Øst

Medbring egne handsker og skovle (de nuværende koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko).

Vis hensyn og vent med at feje din trailer og presenning. Vi ønsker besøgene afviklet så smidigt som muligt.

Pas på hinanden og vis hensyn

 • Vent gerne med dit besøg, hvis det er muligt
 • Sundhed først! Overhold myndighedernes anvisninger fx vask hænder, hold afstand, kom alene mv.
 • Overhold medarbejdernes anvisninger, så vi undgår tæt kontakt og fortsat kan holde pladserne åbne
 • Pas på hinanden og vis hensyn på og omkring pladserne
 • Husk tålmodigheden, for der vil være kø til pladserne
 • OBS! Kundetoiletter er ikke åbne

Ekstra mandskab ved pladserne
Vi ønsker besøgene afviklet så smidigt som muligt. Derfor har vi suppleret med medarbejdere fra Nordjyllands Beredskabet og hjemmeværnet, som vil hjælpe med trafikafvikling og manuel adgangsbegrænsning.

Erhverv bør udnytte den tidlige besøgstid
For at minimere presset på pladserne opfordrer vi erhverv til at benytte pladserne inden kl. 12, hvor der ikke er åbent for private besøgende.

Afhentning og sortering af affald

Vitale funktioner i form af indsamling af restaffald, klinisk risikoaffald og farligt affald fortsætter uændret. Ændringer og særlige hensyn for at minimere smittespredning er oplistet herunder.

Enfamiliehuse med egne container

Restaffald

Vi henter restaffald som normalt. Vi opfordrer borgerne til at køre containeren frem i skel, binde knude på affaldet og sørge for at låget er lukket. Mangler der plads i containeren, kan de samle overskydende affaldsposer i en sæk (max 15 kg), binde knude på og stille den ud sammen med containeren på tømningsdagen.

Genanvendeligt affald

Vi afhenter ikke haveaffald, plast/metal, pap/papir og minielektronik. Hvis containeren er fyldt, kan de fortsætte sorteringen i klare sække (max 15 kg). Du skal blot binde knude på og stille den ud sammen med containeren næste gang, vi tømmer. Det er vigtigt, at affaldet bliver sorteret i klare sække, og at affaldet ikke bliver blandet, så vi sikrer, at sorteringsanlægget kan fortsætte sorteringen.

Nedgravede og større containere

Vi tømmer fortsat alle kuber, nedgravede og delvist nedgravede i hele kommunen samt 660 L containere i hele midtbyen - både restaffald og genanvendeligt.

Vi opfordrer til, at alle viser hensyn for at minimere smitterisikoen. Bind en ekstra knude på restaffaldet, og giv affaldet et ekstra puf ned i containeren, så det ikke sætter sig fast. Er containerne fyldte skal du kontakte os på det nummer, der er oplyst på siden af containerne. Bliver affald efterladt tiltrækker det både måger og rotter, men udsætter samtidig vores skraldemænd for smittefare, når de skal rydde op ved affaldsøen.

Bestillerordning (stort affald)

Det er ikke muligt at få hentet større genstande/affald.

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal holder åbent som normalt fra 31. marts 2020 for både private og erhverv. 

For at minimere presset på genbrugspladsen opfordrer vi erhverv til at benytte pladsen inden kl. 12.00, hvor der ikke er åbent for private besøgende.

Åbningstider for erhverv

Mandag - fredag:
Kl. 07.00 - 18.00

Åbningstider for private

Mandag - fredag:
Kl. 12.00 - 20.00

Weekend og helligdage 
Kl. 10.00 - 20.00 

 

Renseanlæg og vandværker

Vi lukker ned for besøg på renseanlæg og vandværker indtil videre. Dette gælder både borgere og andre interessenter indenfor og udenfor branchen. Dette er et nødvendigt tiltag for at beskytte vores vigtige medarbejdere mod smitte.

Vand- og varmemålere

Vandmålere

Vi fortsætter med at udlevere nye vandmålere til kunderne, men vi reducerer den fysiske kontakt til kunder og samarbejdsrelationer for at undgå smittespredning.

Varmemålere

Kundebesøg og installationer hos kunder er reduceret til et minimum for egne medarbejdere, således at der ikke skriftes målere i hjem, men udelukkende sættes nye målere op i tomme huse. Kontakt Inger Bech Grønhøj direkte på tlf. 2520 4827 eller kontakt os på varme@aalborgforsyning.dk for opsætning af varmemålere. 

 

Anlægsprojekter, byggemodninger, stiktilslutninger og reparationer

Aalborg Forsyning følger Statsministerens anbefaling om at holde det private erhvervsliv i gang. Det betyder, at eksisterende anlægsprojekter, byggemodninger, stiktilslutninger og reparationer fortsætter, og at vores graveaktiviteter i Aalborg fortsætter.

Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for ikke at være til gene, og vi bestræber os på at gøre arbejdet færdigt hurtigt og sikkert - både i forhold til arbejdet og de særlige omstændigheder, som det bliver udført i. Vi tager vores forholdsregler:

 • Alle vores medarbejdere er instrueret i at undgå direkte kontakt med andre kollegaer og samarbejdspartnere for at reducere smittefaren. Det kan udskyde eller forsinke visse projekter en kortere periode. Flaskehalse og ændringer i prioriteringer må påregnes og accepteres. 
 • Alle byggemøder, møder i forbindelse med anlægsprojekter mv. afholdes pr. telefon, video eller udendørs (med 2 meters afstand). De konkrete byggeprojekters ansvarlige tilrettelægger en proces sammen med anlægsprojektets samarbejdspartnere – og respekterer myndighedernes anbefalinger vedr. smittespredning.

Udlevering af pasrør

Der sker udlevering af pasrør som normalt.  Udlevering sker på Gasværksvej 28 C, mandag til fredag kl. 7-9.

Venligst hold god afstand. 

 

Genveje
Emner om aktuelt