Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud og licitationer

Her finder du aktuelle udbud og licitationer. Som udgangspunkt annonceres alle udbud på den landsdækkende portal udbud.dk. Der kan du også abonnere på aktuelle udbud inden for den branche eller det geografiske område, der interesserer dig.

Se aktuelle udbud

UDBUD AF RAMMEAFTALE IFB. MED ETABLERING AF FJERNVARMELEDNINGER

Aalborg Energikoncern, Aalborg Varme A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov, udbyder hermed i offentlig licitation, til fast tid og pris, følgende arbejde:

Jord- og rørarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune i perioden 01.03.2018 til 29.02.2020.

Rammeaftalen udbydes i offentligt udbud iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv nr. 2014/25/EU af 26. februar 2014 og iht. implementeringsbekendtgørelsen nr. 1624 af 15.12.2015.

Udbudsbekendtgørelse er fremsendt til offentliggørelse i EU-tidende den 06.12.2017.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise, der omfatter jord- og rørarbejde.

Rør og fittings er bygherreleverance.

Udbuddet afholdes digitalt som et offentligt udbud på ByggeWeb på hjemmesiden www.byggeweb.dk.

Udbudsmaterialet kan dermed udelukkende tilgås via denne hjemmeside med angivelse af ByggeWeb-nr.: TN325332 og materialet kan hentes fra fredag d. 8. december 2017 kl. 09:00.

Er du ny bruger på ByggeWeb skal du trykke på fanen ”Ny bruger” for at få adgang til udbudsmaterialet. Er du eksisterende bruger på ByggeWeb skal du logge dig ind via fanen ”Log In”.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i ByggeWeb, kan ByggeWeb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller på support@byggeweb.dk

Licitationen afholdes i uge 2, 2018. Tidspunkt og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

Tildeling af ordren vil ske efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Oplysninger i øvrigt fremgår af udbudsmaterialet.


UDBUD AF RÅDGIVNINGSYDELSER TIL AALBORG ENERGIKONCERN

Aalborg Energikoncern udbyder som én samlet udbudsforretning i alt 9 rammeaftaler vedrørende levering af rådgivningsydelser til hhv. Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S, Aalborg Fjernkøling A/S og Nordjyllandsværket A/S.

Udbudsforretningen gennemføres som udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation.

Nærmere information vedrørende udbudsforretningen i form af dokumenter til brug for ansøgning om prækvalifikation samt det samlede udbudsmateriale inkl. relevante bilag kan downloades ved at klikke på linket nedenfor (obs: zip-fil).

 Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade vil løbende og i anonymiseret form blive offentliggjort her på siden.

Aalborg Energikoncern opfordrer til at man løbende holder sig orienteret for nye spørgsmål/svar og eventuelle rettelsesblade.

Aalborg Energikoncern gør opmærksom på, at besvarelse af fremsendte spørgsmål til prækvalifikationen først kan forventes besvaret i løbet af uge 33 på grund af sommerferie.

Kontaktperson:

Udbudskonsulent Mette Berg - email: mette.berg@aalborg.dk

Tilbudsfasen

Spørgsmål og svar af 14.11.2017 NYT!

Spørgsmål og svar af 13.11.2017 - 2. udgave

Spørgsmål og svar af 13.11.2017

Spørgsmål og svar af 06.10.2017

Spørgsmål og svar af 05.10.2017 

Spørgsmål og svar af 04.10.2017 

Spørgsmål og svar af 03.10.2017 

Spørgsmål og svar af 29.09.2017 

Rettelsesdokument af 29.09.2017 

Opdaterede udbudsdokumenter af 29.09.2017 

Rettelsesdokumenter af 21.09.2017

Prækvalifikationsfasen

Spørgsmål og svar af 21.08.2017  

Rettelsesdokumenter af 03.08.2017

Materialet, pakket i en zip-fil findes her:

Udbudsmateriale - rådgivningsydelser

Se aktuelle licitationer

Der er i øjeblikket ingen licitationer

Abonner på nye udbud der annonceres

Udbud.dk giver mulighed for at abonnere på udbud inden for den branche eller det geografiske område der interesserer dig. Du skal blot oprette dig som bruger på udbud.dk

Få besked om relevante udbud for dig

 

Genveje
Emner om varme