Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Vand A/S

Vand A/S' overordnede formål er at sikre og forsyne forbrugerne med rent vand på et miljømæssigt- og samfundsansvarligt grundlag

Vand A/S i korte træk

 • Et af Danmarks ældste vandværker
 • Aktieselskab ejet 100% af Aalborg Vand Holding A/S
 • Vand A/S ejer 100% af Aalborg Vand Entreprise A/S
 • 43 medarbejdere
 • Certificeret efter 5 standarder:

- ISO 14001 (Miljøledelse)
- OHSAS 18001 (Arbejdsmiljøledelse)
- ISO 50001 (Energiledelse)
- ISO 22000 (Fødevaresikkerhed)
- Kvalitets- og LedelsesSystem på elområdet

 I vores publikationer har du mulighed for at læse mere.

Vores drikkevandsforsyning

 • Vi leverer vand til det meste af byområdet i Aalborg og de centrale dele af Nørresundby, derudover Bouet, Hvorupgaard, Ferslev, Skovstrup, Volsted, Nibe, Vokslev og Sebber Stationsby samt områder i Gistrup, Svenstrup og Ellidshøj.
 • 10 kildepladser, hvorfra der indvindes vand fra ca. 51 boringer
 • Leverer ca. 6,6 mio. m3 rent drikkevand om året til ca. 113.000 forbrugere
 • Distribuerer drikkevandet gennem ca. 827 km. ledninger og 8 beholderanlæg  

Vandsamarbejde Aalborg

 • For at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand arbejder vi sammen med private vandværker i Aalborg Kommune om grundvandsbeskyttelse i de områder, hvor vandet indvindes.
 • For at sikre borgere som bor på landet, rent drikkevand, til en rimelig pris, deltager vi i Åben land samarbejdet.

 

Under overfladen - hos Gas og Vand i Aalborg, 1854-2014.
- Læs brochuren og få et sjældent kig ind bag murene på de to arbejdspladser.

 

 

 

 

Genveje
Emner om vand