Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om os

Aalborg Renovation

Over Bækken 2
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 49 55
Telefax: 98 14 06 30
Renovation@aalborg.dk

CVR-nr.:   29189420
P-nr.:      1003386019
EAN-nr.:   579 800 374 3257

Ejerforhold
Aalborg Renovation er en del af Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Branche
900210 Indsamling af affald.
900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg.

Certificering
Aalborg Renovation er:

  • Miljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2004
  • Arbejdsmiljøcertificeret efter kravene i DS/OHSAS 18001:2008

Dog er transportørerne, som kører i de udliciterede områder i Aalborg Kommune ikke en del af certificeringen. 

Genveje
Emner om renovation
X