Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Restaffald

Al erhverv har pligt til at være tilsluttet den kommunale indsamling af restaffald

Restaffald er affald fra kantiner og køkkener samt fx mælkekartoner, madpapir, forurenet papir og lignende.

Restaffald må ikke sammenblandes med affald til genanvendelse fx. rent papir, pap, flasker og glas. Se nærmere under Sorteringsguiden.

  • Hvor mange sække må du sætte ud?
    Aalborg Renovation medtager max. det antal sække, som adressen er tilmeldt med. Samdig udleveres tomme sække, der svarer til det antal fyldte sække, der medtages fra adressen.

  • Der kan ikke opspares sække til senere brug
    Er der i en eller flere uger et mindre antal sække, end det adressen er tilmeldt med, er det ikke tilladt, på et senere tidspunkt, at sætte flere sække ud end max. det antal, der er tilmeldt.

  • Køb af ekstra sække
    Køb af sække i supermarkeder medtages mod beregning, og skal betales som ekstra affald. Sæt et mærkat på affaldssækken med navn og adresse eller kode, som du modtager ved betaling via din miobiltelefon.

 

 

 
 
 
Genveje
Emner om renovation
X