Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Placering ved indsamling

Det er vigtigt, at du placerer dit gamle sækkestativ eller din gamle container, så det er synligt og tilgængeligt for chaufføren, der indsamler det gamle udstyr.

Sækkestativet eller containeren skal på tidspunktet for indsamlingen være sat frem til chaufførens kørevej:

  • I byer til fortov eller vej
  • I landområder til asfalteret vej
  • I sommerhusområder til skel ved offentlig eller privat fællesvej.

 

Genveje
Emner om renovation
X