Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Indsamling af gammelt udstyr

Nu begynder vi indsamlingen af gamle sækkestativer og containere

Udtjent Materiel 300X300

Fra starten af december 2017 begynder vi at indsamle gamle sækkestativer og containere, der ikke længere kan benyttes i Aalborg Kommunes ordning for restaffald.

I hele Aalborg Kommune står der omkring 60.000 gamle sækkestativer og containere. Vi har planlagt indsamlingen i etaper, hvor vi indsamler ud fra postnummer områder. 
Se hvornår vi kommer i dit område.

Indsamlingen af gammelt udstyr bliver en ordning, hvor du, som borger, skal stille dit sækkestativ eller din container synligt frem til afhentning ved skel eller vej.
Læs hvor du skal placere dit udstyr inden afhentning.

OBS! Det gamle udstyr, du sætter ud til indsamling, skal være tømt og uden indhold.

Genbrug dit sækkestativ eller din container

Vær opmærksom på at dit gamle sækkestativ eller din gamle container er din egen ejendom. Du bestemmer altså selv, hvad der skal ske med det.

De gamle stativer og containere, vi indsamler, går til genanvendelse og forbrænding. Det betyder helt konkret, at metalstativerne og plastcontainerne bliver smeltet om og anvendt til nye produkter. Imprægneret træ fra sækkestativer samt glasfibercontainere går til forbrænding. 

Er dit sækkestativ eller container i god stand, kan du i stedet vælge at genbruge det til andre formål eller lade andre få gavn af det.

Måske mangler du et sted at samle tomme flasker og glas, samle familiens tøj til genbrug, eller måske giver det mening at samle haveaffald sammen i sækkestativet eller containeren, inden turen går til genbrugspladsen.

Har du ikke selv brug for sækkestativet, så er der måske andre i lokalområdet, der kan genbruge det. Spørg eventuelt din lokale idrætsklub eller forening, om de kunne bruge dit gamle stativ til affaldsindsamling på udendørs arealer.

OBS! Uanset anvendelse tilbyder Aalborg Renovation ikke at tømme gamle sækkestativer eller containere.

Genveje
Emner om renovation
X