Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Af med affaldet

Få afhentet dit affald ved at tilmelde dig Renovations indsamlingsordninger.

Restaffald 

  • Tjek afhentninger på din adresse
  • Lav til-/afmelding eller ændringer i din restaffaldsordning
  • Se mulighed for afhentning af ekstra affald.

Bestillerordning 

  • Få afhentet større enheder affald, hvis du ikke selv kan komme på genbrugspladsen.

    Vær opmærksom på at vi med Bestillerordningen ikke afhenter gamle affaldsstativer og containere.

Papir, pap, jern og metal
Jern, metal, papir og pap må ikke blandes med småt brændbart affald. Anvend papir- og papcontainere og de blå kuber til småt jern og metal. Find den nærmeste kube her.

Større elementer af jern og metal kan du aflevere genbrugspladsen eller benytte Bestillerordningen.

Hvad skal du selv aflevere, og hvor?

Genveje
Emner om renovation
X