Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Af med affaldet

Få afhentet dit affald ved at tilmelde dig Renovations indsamlingsordninger.

Restaffald 

Bestillerordning 

 • Få afhentet større enheder affald, hvis du ikke selv kan komme på genbrugspladsen.

  NB! Vær opmærksom på at vi med Bestillerordningen ikke afhenter gamle affaldsstativer og containere.

Plast/metal og pap/papir

 

Papir, pap, jern og metal
Jern, metal, papir og pap må ikke blandes med småt brændbart affald. Anvend papir- og papcontainere og de blå kuber til småt jern og metal. Find den nærmeste kube her.

Større elementer af jern og metal kan du aflevere genbrugspladsen eller benytte Bestillerordningen.

Hvad skal du selv aflevere, og hvor?

 • Farligt affald
  Afleveres på genbrugspladsen.

 • Flasker og andet glas
  Kan afleveres i kuber eller på genbrugspladsen.

 • Genbrug
  Tøj, bøger, husholdningsartikler, cykler, møbler mv. i god stand kan komme andre til gode.
  De kan indleveres i genbrugsområderne på genbrugspladserne.
Genveje
Emner om renovation
X