Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Affaldstyper

Få et overblik over de forskellige typer af affald fra husholdningen.

Restaffald4Restaffald

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret alt til genbrug fra. Det skal du smide ud i din papirsæk eller container til restaffald. 

Læs mere om ordningen for restaffald

Pap PapirPapir og pap

Du kan blande papir og pap i din container. Efterfølgende bliver det sorteret og genbrugt til f.eks. kopipapir, aviser, reklamer og æggebakker.

Plast Metal Plast og metal

Du kan blande plast og metal i din container. Efterfølgende bliver det nemlig mekanisk sorteret og genbrugt til nye produkter.

BatteriBatterier

Batterier indeholder råstoffer som jern og tungmetaller, der kan udvindes og blive til nye produkter, hvis du afleverer dem til sortering.

ElpaererElpærer

Alle typer af elpærer kan genbruges. Når du afleverer dem bliver de adskilt og genbrugt til nye produkter.               

Mini ElektronikMinielektronik

Når du afleverer din kasserede mobiltelefon, fjernbetjening eller cykellygte, bliver de adskilt, sorteret og genbrugt til nye produkter. 

HaveaffaldHaveaffald

Vi komposterer græs, blade og nedfaldsfrugt fra din have mens større stykker haveaffald som nedsavet træ, grene og buske anvendes som biobrændsel.

Læs mere om haveaffaldsordningen

GlasGlas og flasker

Glas og flasker kan du aflevere i centralt opstillede glascontainere eller på genbrugspladsen. Vi afhenter ikke glas og flasker.

Farligt Affald 60X60Farligt affald

Farligt affald som spraydåser, malingrester eller beholdere fra kemikalier skal du aflevere på genbrugspladsen eller til en indsamlingsordning.

StorskraldStort affald

Større typer af affald kan du aflevere på genbrugspladsen. Alternativt kan du benytte Bestillerordningen, så henter vi din gamle sofa.

Aalborg Kommunes gældende affaldsregulativer

Genveje
Emner om renovation
X