Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Beskyttelse af persondata

I sager om specifikke personer behandler Aalborg Forsyning Personoplysninger efter reglerne i persondataloven.

Persondataloven har til formål, at offentlige myndigheder og virksomheder overholder en række regler om, hvordan de håndterer, opbevarer og systematiserer it-registrerede personoplysninger. 

Perondataloven bygger på et princip om, at offentlige myndigheder og private virksomheder ikke må indsamle og registrere flere oplysninger om den enkelte borger, end hvad der er nødvendigt. 

Persondataloven indeholder nogle generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Der skal bl.a. være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger. Persondataloven indeholder endvidere forskellige betingelser for behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. En behandling kan finde sted, når nogle nærmere fastsatte betingelser er opfyldt.

Dine rettigheder

Efter persondataloven har du som udgangspunkt ret til at:

  • Bede om indsigt i de oplysninger, der bliver behandlet om dig
  • Gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
  • Bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er forkerte eller er behandlet i strid med loven. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Når en dataansvarlig samler personoplysninger ind, skal det stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til, og formålet skal være sagligt. Det er ikke tilladt at indsamle oplysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge dem til, men blot forventer, at der senere viser sig et formål. Indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt, formålet taget i betragtning. 

Læs mere hos Datatilsynet

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside

Genveje
Emner om om aalborg forsyning