Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Vand Holding A/S

Aalborg Vand Holding A/S skal på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår yde administrativ, faglig og driftsmæssig bistand til de tre selskaber:

  • Aalborg Vand A/S
  • Aalborg Vand Entreprise A/S
  • Aalborg Kloak A/S

Dog indenfor Aalborg Kommunes gældende relevante planer for området. 

Arbejdet skal understøtte og ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Bestyrelsen er sammensat af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejderrepræsentanter fra holdingsselskabets vandafsnit og to medarbejderrepræsentanter fra holdingselskabets kloakafsnit.

Bestyrelsen for Aalborg Vand Holding A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Jan Nymark Thaysen - Næstformand

Rose Marie Sloth Hansen - Medlem
Nuuradiin Hussein - Medlem
Daniel Nyboe Andersen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Kirsten Algren - Medlem
Hans Peter Beck - Medlem

Annie Løve Lundgaard - Medarbejderrepræsentant 
Ole Nicolajsen - Medarbejderrepræsentant
Esben Breinholt Schou - Medarbejderrepræsentant
Karsten Lilja Jensen - Medarbejderrepræsentant

Søren Gais Kjeldsen - Direktør
Bo Laden - Vicedirektør

Årsrapport 2014 - Aalborg Forsyning, Holding A/S

Genveje
Emner om om aalborg forsyning