Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Vand Entreprise A/S

Aalborg Forsyning, Vand Entreprise A/S skal på kommercielt og miljømæssigt bæredygtige vilkår udføre rådgivning bl.a. som støtte for myndighedsopgaver inden for vandforsynings- og grundvandsområdet samt udføre entreprise og entrepriselignende ydelser og aktiviteter, der er nært tilknyttet vandforsyning.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, udpeget af Aalborg Byråd.

Bestyrelsen for Vand Entreprise A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Jan Nymark Thaysen - Næstformand

Rose Marie Sloth Hansen - Medlem
Nuuradiin Hussein - Medlem
Daniel Nyboe Andersen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Kirsten Algren - Medlem
Hans Peter Beck - Medlem

Bo Laden - Direktør

Genveje
Emner om om aalborg forsyning