Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Vand A/S

Aalborg Forsyning, Vand A/S skal på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår eje og drive vandforsyning i Aalborg Kommune inden for rammerne af Aalborg Kommunes vandforsyningsplan samt gældende relevante kommunale planer i øvrigt. 

Arbejdet skal understøtte og ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Bestyrelsen er sammensat af fem medlemmer udpeget af Aalborg Byråd samt to direkte valgte forbrugerrepræsentanter.

 

Bestyrelsen for Vand A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Jan Nymark Thaysen - Næstformand

Rose Marie Sloth Hansen - Medlem
Nuuradiin Hussein - Medlem
Daniel Nyboe Andersen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Kirsten Algren - Medlem
Hans Peter Beck - Medlem

Henrik Thomsen - Forbrugerrepræsentant
Hans Bøcker Pedersen - Forbrugerrepræsentant

Bo Laden - Direktør

Genveje
Emner om om aalborg forsyning