Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Service A/S

Aalborg Forsyning, Service A/S skal på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår yde service/administrativ bistand til vandreformselskaberne og til de brugerfinansierede virksomheder under Miljø- og Energiforvaltningen. Dog indenfor Aalborg Kommunes gældende relevante planer for området. 

Arbejdet skal understøtte og ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Bestyrelsen er sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer.

 

Bestyrelsen for Service A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Jan Nymark Thaysen - Næstformand

Rose Marie Sloth Hansen - Medlem
Nuuradiin Hussein - Medlem
Daniel Nyboe Andersen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Kirsten Algren - Medlem
Hans Peter Beck - Medlem

Tonie Larsen - Medarbejderrepræsentant
Lars Jensen - Medarbejderrepræsentant
Niels Henrik Helligsø - Medarbejderrepræsentant

Søren Gais Kjeldsen - Direktør

Se Årsrapport 2016 - Aalborg Forsyning, Service

Se hvordan Aalborg Forsyning, Service A/S arbejder med miljø og arbejdsmiljø

Genveje
Emner om om aalborg forsyning