Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S skal på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår eje og drive kloakforsyning i Aalborg Kommune. Dog indenfor den gældende spildevandsplan og Aalborg Kommunes gældende planer i øvrigt. 

Arbejdet skal understøtte og ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Bestyrelsen er sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to direkte valgte forbrugerrepræsentanter.

Bestyrelsen for Kloak A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Jan Nymark Thaysen - Næstformand

Rose Marie Sloth Hansen - Medlem
Nuuradiin Hussein - Medlem
Daniel Nyboe Andersen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Kirsten Algren - Medlem
Hans Peter Beck - Medlem

Henrik Thomsen - Forbrugerrepræsentant
Eli Bloch - Forbrugerrepræsentant

Bo Laden - Direktør

Genveje
Emner om om aalborg forsyning