Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Decentrale Værker

De decentrale værker producerer fjernvarme og el der sælges en-gros til elnettet hhv. fjernvarmenettene, i bl.a. Hou, Farstrup-Kjølby og Aalborgområdet. Varmen sælges til Aalborg Varme A/S der står for driften af fjernvarmenettene i de respektive byer og håndterer salg af fjernvarme til kunderne i forsyningsområdet. Produktionen på de decentrale værker sker primært ved hjælp af naturgas men der arbejdes med indførelse af flere VE kilder som fx varmepumper og biogas i byerne.

Genveje
Emner om om aalborg forsyning