Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning forsyner Aalborg Kommunes borgere med fjernvarme, gas og vand ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning.

Aalborg Forsyning er forankret i Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning. Aalborg Renovation er ejet af Aalborg Kommune, mens de resterende selskaber er delt op i Aalborg Energikoncern og Aalborg Vandkoncern. 

  

Aalborg Service A/S varetager fælles administrative opgaver for de to koncerner og Aalborg Renovation. Kundeservice foretager eksempelvis aflæsning og afregning af kundernes forbrug af vand, varme etc. Desuden varetager Aalborg Service A/S opgaver omkring personale, it, økonomi og kommunikation. 

Alle de nævnte selskaber drives på forretningsmæssig basis - på nogle områder i konkurrence med private virksomheder.

Aalborg Forsyning udfører desuden myndighedsopgaver inkl. planlægning på varme-, vandforsynings-, spildevands- og affaldsområdet.

Aalborg Forsyning-koncernen har ca. 480 medarbejdere og omsætter for ca. 1,5 milliarder kroner om året, svarende til ca. 7.600 kr. pr. indbygger i Aalborg Kommune.

Direktionen for Miljø- og Energiforvaltningen 
Rådmand Lasse P. N. Olsen
Direktør Søren Gais Kjeldsen

Genveje
Emner om om aalborg forsyning