Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning forsyner borgere med fjernvarme, gas og vand ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning.

Aalborg Forsyning har ca. 480 medarbejdere og omsætter for ca. 1,5 milliarder kroner om året, svarende til ca. 7.600 kr. pr. indbygger i Aalborg Kommune.

Genveje
Emner om om aalborg forsyning