Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud og licitationer

Her finder du aktuelle udbud og licitationer. Som udgangspunkt annonceres alle udbud på den landsdækkende portal udbud.dk. Der kan du også abonnere på aktuelle udbud inden for den branche eller det geografiske område, der interesserer dig.

Se aktuelle udbud

UDBUD AF RÅDGIVNINGSYDELSER TIL AALBORG ENERGIKONCERN

 Aalborg Energikoncern udbyder som én samlet udbudsforretning i alt 9 rammeaftaler vedrørende levering af rådgivningsydelser til hhv. Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S, Aalborg Fjernkøling A/S og Nordjyllandsværket A/S.

Udbudsforretningen gennemføres som udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation.

Nærmere information vedrørende udbudsforretningen i form af dokumenter til brug for ansøgning om prækvalifikation samt det samlede udbudsmateriale inkl. relevante bilag kan downloades ved at klikke på linket nedenfor (obs: zip-fil).

 Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade vil løbende og i anonymiseret form blive offentliggjort her på siden.

Aalborg Energikoncern opfordrer til at man løbende holder sig orienteret for nye spørgsmål/svar og eventuelle rettelsesblade.

 Aalborg Energikoncern gør opmærksom på, at besvarelse af fremsendte spørgsmål til prækvalifikationen først kan forventes besvaret i løbet af uge 33 på grund af sommerferie.

Kontaktperson:

Udbudskonsulent Mette Berg - email: mette.berg@aalborg.dk

Tilbudsfasen

Spørgsmål og svar af 14.11.2017NYT!

Spørgsmål og svar af 13.11.2017 - 2. udgave

Spørgsmål og svar af 13.11.2017

Spørgsmål og svar af 06.10.2017

Spørgsmål og svar af 05.10.2017 

Spørgsmål og svar af 04.10.2017

Spørgsmål og svar af 03.10.2017 

Spørgsmål og svar af 29.09.2017

Rettelsesdokument af 29.09.2017

Opdaterede udbudsdokumenter af 29.09.2017

Rettelsesdokumenter af 21.09.2017  

Prækvalifikationsfasen

Spørgsmål og svar af 21.08.2017

Rettelsesdokumenter af 03.08.2017

Materialet, pakket i en zip-fil findes her:

Udbudsmateriale - rådgivningsydelser

Se aktuelle licitationer

Nedrivning og miljøsanering af SNOX-anlæg (TED 215804-2017)

Vedr. sociale uddannelsesklausuler:

Nordjyllandsværket A/S har 02.06.2017 igangsat licitation efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet vedr. projekt "Nedrivning og miljøsanering af SNOX-anlæg". Nordjyllandsværket har overvejet om det i forbindelse med licitationen vil være relevant at stille krav om uddannelses- og praktikpladser. Det er vores vurdering, efter at have været i dialog med repræsentanter fra bla. Dansk Byggeri, at arbejdet med nedbrydningsbranchen generelt udføres af erfarne folk, og at det kræver stor opmærksomhed. Herudover har vi lagt vægt på, at nedrivning efter det oplyste ikke er et område med mange lærepladser eller praktikpladser. Nedrivningsuddannelsen er således en kursusuddannelse, hvor deltagerne ikke skal i praktik. Vi har efter en samlet vurdering af disse faktorer fundet, at det ikke er proportionalt at medtage en social klausul i kontrakten.

Læs om licitationen på TED

Abonner på nye udbud der annonceres

Udbud.dk giver mulighed for at abonnere på udbud inden for den branche eller det geografiske område der interesserer dig. Du skal blot oprette dig som bruger på udbud.dk

Få besked om relevante udbud for dig

 

Genveje
Emner om nordjyllandsværket a/s