Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renseanlæg Vest

Risiko for lugt

Her i forårsmånederne er der forøget risiko for lugt i området omkring Renseanlæg Vest. Udspredning af gylle på Egholm kan - specielt ved nordlig vindretning - lugtes i områderne omkring renseanlægget.

Gyllespreder

 

Genveje
Emner om kloak