Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Naturgas Salg

- ren energi til salg

Naturgas Salg udgør en del af Aalborg Gas, under hvilket bevillingsniveau naturgasaktiviteterne ligger.

Selskabets formål er at forestå salg af naturgas til de kunder i Gas' område, der ikke har valgt en anden leverandør.

 

Kunder der ønsker naturgasleverance fra Naturgas Salg kan kontakte virksomheden pr. e-mail eller telefon. Se kontaktinformationer nederst på siden.

Takster for naturgas leveret af Naturgas Salg fremgår af "Takster" i venstre margen.

 

 

 

Naturgas Salg er en del af Aalborg Gas, der sørger for sikker og billig levering af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Gas er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008. 

Genveje
Emner om gas