Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Naturgas Net

- energi med rør

Naturgas Net udgør en del af Aalborg Gas, under hvilket bevillingsniveau naturgasaktiviteterne ligger. Selskabets formål er at forestå distribution af naturgas i Gas' naturgasførende del af ledningsnettet. Naturgas Net distribuerer både for Gas' egne kunder og for andre naturgasselskabers kunder i distributionsområdet. Naturgassen modtages fra HMN Naturgas I/S' ledningsnet i 4 overgangspunkter og videredistribueres derfra.

Naturgas Net vejleder og giver råd til såvel privat- som erhvervskunder. Oplysninger om Energispareaktiviteter sker via Aalborg Energicenter A/S.

 

Naturgas Nets ledninger er anlagt fra 1993 og fremad. I alt er der ca. 50 kunder i Naturgas Net. Distribution sker til et mindre område i Nørresundby og til Bygas' blandestationer i Havnegade og på Gasværksvej. Desuden forsynes et område i Bouet (Nørresundby) og i Hostrup (mellem Vestbjerg og Sulsted) med naturgas til proces- og rumvarme.

Takster for distribution af naturgas fra Naturgas Net fremgår af "Takster" i venstre margen.

 

Naturgas Net er en del af Aalborg Gas, der sørger for sikker og billig levering af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Gas er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008

Genveje
Emner om gas