Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Velkommen hos Aalborg Gas

- leverandør af ren og sikker energi - lige til døren

Gas - nutid

Aalborg Gas, er en del af Aalborg Kommune's Miljø- og Energiforvaltning. Aalborg Gas har som en del af sin målsætning:

at producere og distribuere gas til kunderne med mindst muligt ressourceforbrug og mindst mulig forurening

at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne

at udvikle nye tekniske løsninger, der kan skabe værdi og forbedre kundernes oplevelse

Aalborg Gas, har gennem mange år været leverandør af gas som energikilde til borgerne i Aalborg. Gennem tiden har den teknologiske og samfundsmæssige udvikling haft betydning for de vilkår, hvorunder gas blev produceret og distribueret. Denne udvikling fortsætter. Aalborg Gas deltager aktivt i denne udvikling, og vil gennem sin medvirken sikre, at den fremtidige energi bliver sikker og ren - leveret lige til døren.   

Gas - fortid

Aalborg Gas blev grundlagt i 1854 af Det Danske Gaskompagni. Virksomheden var en privat virksomhed frem til 1911. Den 1. januar 1911 købte Aalborg Kommune  virksomheden Aalborg Gasværk.

Juleaften 1854 blev byens nye gadebelysning indviet. Gadelygterne blev drevet med gas som energikilde. Aalborg Gasværk var leverandør af gassen, der først og fremmest skulle levere energi til byens gadelys, samt belysningen i boligerne.
 

   gasværk2jan

Billede fra 1898

I 1869 begyndte Det Danske Gaskompagni at importere gasapparater til kogeformål. Det gamle brændekomfur havde fået en konkurrent. Afsætningen af gas steg.

I 1896 fik gassen konkurrence fra el, der nu blev introduseret som en ny energikilde. Konkurrencen mellem de to energikilder var hård. Efter anden verdenskrig var gas stadig en meget vigtig energikilde i husholdningerne. Lavere priser på olie forandrede konkurrencesituationen i begyndelsen af 1950'erne. Frem til 1961 blev der dog stadig brugt gas til gadebelysningen i Aalborg, som det fremgår af nedenstående artikel fra Amtstidende.

                     Artikkelbelysning1961 
Amtstidende, 22. april 1961

Efterhånden skete der en stigning i brugen af elektriske apparater, da el var blevet billigere. Desuden begyndte byens borgere at anvende olifyr i stedet for kakkelovn. Det betød, at gasværkets koks - der var et restprodukt fra gasudvindingen - ikke længere var så efterspurgt en vare. Konkurrencen fra el og olie fik med tiden gasforbruget til at stagnere, i mange husholdninger blev gaskomfuret udskiftet med et elkomfur.

Gas - fremtid

I dag forsyner Aalborg Gas ca. 9.500 kunder i det centrale Aalborg og Nørresundby med Bygas. Den gas der fremstilles i dag, er baseret på naturgas. Naturgas er sammenlignet med tidligere tiders gas betydeligt mere miljøvenligt.

Udviklingen peger i retningen af, at der fremover vil ske en stadig stigning i brugen af Biogas. Hos Aalborg Gas er vi meget bevidste om, at fremtidssikre gas, som en vigtig energikilde. Hvor konkurrencen før var mellem el og gas som energikilder, peger udviklingen på, at der fremover bliver tale om to energikilder, der skal supplere hinanden, ikke erstatte eller udkonkurrere hinanden.

Hos Aalborg Gas ser vi disse fremtidige perspektiver som en spændende udfordring. Fremtiden starter hver dag, og du kan som kunde og gasforbruger hos Aalborg Gas være med til at sætte dit præg på en fælles fremtid med ren og miljøvenlig energi. Du er velkommen hos Aalborg Gas.

- fremtidens energi - leveret af Aalborg Gas

Genveje
Emner om gas