Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo
Spørgsmål til din regningMeld flytning

Bliv kandidat til forbrugervalget

Fra den 5. november til den 19. november afholder vi valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S.  Før valget skal vi finde kandidater til 2 bestyrelsesmedlemmer og op til 5 suppleanter

Hvem kan blive kandidat?

Du skal opfylde flere ting for at kunne melde dig som kandidat:

 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal kunne dokumentere, at du er anbefalet af 20 personer (stillere), som er myndige, er kunder ved Aalborg Vand A/S eller Aalborg Kloak A/S, og som ikke tilhører kandidatens husstand.

Download stillerlisten til underskrifter

Hvad indebærer opgaven?

Du skal være indforstået med flere ting, hvis du stiller op som kandidat:

 • Forbrugerrepræsentanterne vælges som fællesrepræsentanter for bestyrelserne i både Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S. De to kandidater, som får flest stemmer, vælges som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er de kandidater, som får 3. til 7. flest stemmer.
 • Perioden dækker over 4 år fra 2018-2021.
 • Aktiv deltagelse i 4 ordinære bestyrelsesmøder om året + forberedelsestid.
 • Aktiv deltagelse til 1 generalforsamling om året.
 • Koncernhonorar: 15.000 kr. årligt pr. bestyrelsesmedlem.
 • Ansvar: Selskabsloven samt Aalborg Vandkoncerns Bestyrelsesansvarsforsikring.

Download valgregulativet

Download vedtægter for Aalborg Vand A/S 

Download vedtægter for Aalborg Kloak A/S

Hvordan melder du dig som kandidat?

Du melder dig som kandidat via https://stemonline.dk/aalborgforsyning, hvor du bl.a. kan:

 • skrive lidt om dig selv
 • uploade billede
 • linke til din personlige Facebook- og/eller Linkedin-profil


Før du trykker på ”indsend”, er det vigtigt, at du giver samtykke ved at sætte flueben i boksen.

Download stillerliste og valgregulativ

Her kan du downloade valgregulativet og stillerlisten, som du skal bruge til underskrifter fra dine 20 stillere.

Download valgregulativet

Download stillerlisten

Husk at stillerlisten skal uploades på din profil på stemonline.dk/aalborgforsyning senest 22. oktober 2017

Genveje
Emner om forbrugervalg2017
Spørgsmål til din regningMeld flytning